3 tips för att bästa företagslånet

Visst kan du spara mycket pengar genom att använda presentkort och rabatter, men när det handlar om att investera i företaget är det mycket klokare att ta ett företagslån. Här kommer tre tips på vad du ska tänka på när du tar ett företagslån, så att du och ditt företag tar sig framåt på bästa sätt.

1# Jämför lån och matcha bankernas erbjudanden

Det viktigaste är att du jämför lån. Ta inte första bästa erbjudande, då det kan medföra höga räntekostnader. Ju mer som du betalar i ränta, desto längre tid kommer du att behöva betala av på ditt lån och ju mer pengar förlorar du. Förutom att jämföra lån ska du också matcha bankernas erbjudanden. Då kommer du kunna ta ett mycket bättre lån. Banker är verkligen intresserade av att låna ut pengar till företag. Det innebär att du redan från början är en intressant kund. Men det är ju naturligtvis jobbigt och mycket tidskrävande att gå runt och matcha olika bankerbjudanden. Då är det mycket smartare att vända dig till krea.se som matchar och jämför lån åt dig, så att du kan fokusera på din kärnverksamhet. Krea jämför och matchar flest banker av alla jämförelsetjänster, så dina möjligheter att få ett riktigt bra företagslån är stor.

2# Tänk igenom vad du ska låna till

När du ska låna till ditt företag är det klokt att du tänker igenom vad du ska låna pengar till. De flesta företagare behöver ta lån för att investera eller för att överleva en ekonomisk kris. Men ett bra lån riktar sig till något särskilt som kommer generera pengar i framtiden. Du vill låna 100 000 kronor för att tjäna 50-100 gånger så mycket. Eller rentav 500 gånger så mycket. Genom att ha en bra affärsplan och en tydlig målbild blir du också intressantare för bankerna. Du blir en mer seriös kund. Det medför både bättre lånevillkor och att du faktiskt kommer föra företaget framåt. Ett lån ska alltid rikta sig mot framtiden, mot innovativa lösningar. Undantaget är förstås ett företag som gått bra fram till en ekonomisk kris, som coronapandemin, och som behöver låna för att överleva. Men då är det ett företag som redan har bäring och kunder.

3# Ekonomisk plan

Under coronapandemin är det många företag och privatpersoner som önskat att de haft en bättre ekonomisk plan. Ett sparkapital på banken eller mycket mindre i lån. Samtidigt som du tar ett lån är det klokt att också skapa en ekonomisk plan. Både för företaget och för dig som privatperson. Som privatperson kan du nyttja presentkort och rabatter så mycket som möjligt, för att få råd att spara ihop till en rejäl buffert. Som företagare kan du nyttja rabatter när du ska köpa saker. Planera både hur du snabbt ska betala av ditt lån och hur du ska skapa en buffert för att klara nästa kris för både dig och ditt företag.